ආලෝකය

ආලෝකය සදහා 20% ක විදුලි බලයක් සාමාන්‍ය නිවසක් සඳහා වැයවේ. එම නිසා කාර්යක්ෂම ආලෝකකරණයක් මගින් සැලකිය යුතු ඉතිරියක් කළ හැකිය. වෙනස ඔබ ම අත්විදින්න.

වොට්...

ආහාර පිසීම

ගතානුගතික ක්‍රමවේදයට ආහාර පිසින්නන්ට අපි අභියෝග කරන කාලයයි මේ!

විනාඩි 20 - 4 ආහාර පිසීම ගැන ඔබ දැනුවත්ද? එය අත්දුටු යි, ප්‍රත්‍යක්ෂ යි.

  • එළවලු,...

මැදීම සහ සේදීම

මතා ලෙස හැද පැළඳීම

ඔබ පුදුම වේවි, පබාගේ රෙදි සේදීම යනු බලශක්තිය විශාල වශයෙන් කාර්යයක් බව දැනගතහොත්. රෙදි සේදීමට මෙන්ම වියළීමට ද ඉතාමත් වැඩි බලශක්තියක්...

වාතාශ්‍රය සහ උණුසුම් සුව පහසුව

සරල වීම යනු දැනුවත්භාවය යි.

ඔබගේ නිවාස වටා ගස් වැවීම මගින් උණුසුම අඩු වීම විශිෂ්ට කාරණාවකි. විදුලි පංකා සහ වායුසමීකරණ වෙනුවෙන් ඉහළ වියදමක් දරන්නේ...

ශීතකරණය

ඇතැම් විට පැරණි දේ සැමවිට ම හොඳ ම දේ නොවේ.

බොහෝ ශීතකරණ, විශේෂයෙන් අධි ශීතකරණ සඳහා විශාල ලෙස බලශක්තිය වැයවේ. ඔබට එය අවබෝධ නොවූවත් සාමාන්‍ය නිවසක 30% - 50% අතර...

call to action icon